Second hand-butiken Skopan


Second hand-butiken Skopan startades under våren 2004 av pingstförsamlingen i Upplands Väsby med stöd av PMU. Butiken drivs idag i ett samarbete mellan Pingstförsamlingen i Upplands Väsby, Pingstförsamlingen i Sollentuna, Missionskyrkan i Upplands Väsby, samt Lions Club i Upplands Väsby. Försäljningsytan uppgår till totalt ca 900+ kvadratmeter, fördelat på två plan, och varje lördag finns det tusentals prylar att fynda!

Totalt arbetar ca 160 frivilliga och 10 anställda med att ta emot och iordningsställa varor. Skopan erhåller lönebidrag från staten för flertalet av de anställda. Överskottet går till olika hjälpinsatser runt om i världen, bl.a stöds projekt i Thailand, Filippinerna, Tanzania och Kenya och pengar har förmedlats till humanitära insatser exempelvis i Haiti och Burma. Det är allt från katastrofhjälpinsatser, hjälp till gatubarn, mat och ved till behövande, skolgång för barn som annars inte skulle få någon utbildning, samt olika AIDS- och biståndsprojekt via PMU Interlife. Även lokala projekt i närområdet stödjs.

I butiken finns också ett café, där mer än 200 personer träffas varje lördag för att fika.

Klicka här för att kommat till Skopans hemsida.

Lite bilder:


 


Kalender

JULI

Torsdag den 3 juli
12:00 MIDDAGSBÖN
 
Söndag den 6 juli
11:00 GUDSTJÄNST. Hamid Forutanfard predikar. Sång av Joel Youhanna, Lotta och Owe Lidbrandt.
14:30 Iranska församlingens gudstjänst
 
Torsdag den 10 juli
12:00 MIDDAGSBÖN
 
Söndag den 13 juli
11:00 GUDSTJÄNST gemensam gudstjänst i Helenelundskyrkan. Johan Vallinder predikar.
14:30 Iranska församlingens gudstjänst
 
Torsdag den 17 juli
12:00 MIDDAGSBÖN
 
Söndag den 20 juli
11:00 GUDSTJÄNST gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan. Stefan Andersson predikar. Sång av Johanna och David Åström.
14:30 Iranska församlingens gudstjänst
 
Torsdag den 24 juli
12:00 MIDDAGSBÖN
 
Söndag den 27 juli
11:00 GUDSTJÄNST gemensam gudstjänst i Missionskyrkan. Christofer Öhrvall predikar.
14:30 Iranska församlingens gudstjänst
 
Torsdag den 31 juli
12:00 MIDDAGSBÖN

 Läs hela långprogrammet här!