Second hand-butiken Skopan


Second hand-butiken Skopan startades under våren 2004 av pingstförsamlingen i Upplands Väsby med stöd av PMU. Butiken drivs idag i ett samarbete mellan Pingstförsamlingen i Upplands Väsby, Pingstförsamlingen i Sollentuna, Missionskyrkan i Upplands Väsby, samt Lions Club i Upplands Väsby. Försäljningsytan uppgår till totalt ca 900+ kvadratmeter, fördelat på två plan, och varje lördag finns det tusentals prylar att fynda!

Totalt arbetar ca 160 frivilliga och 10 anställda med att ta emot och iordningsställa varor. Skopan erhåller lönebidrag från staten för flertalet av de anställda. Överskottet går till olika hjälpinsatser runt om i världen, bl.a stöds projekt i Thailand, Filippinerna, Tanzania och Kenya och pengar har förmedlats till humanitära insatser exempelvis i Haiti och Burma. Det är allt från katastrofhjälpinsatser, hjälp till gatubarn, mat och ved till behövande, skolgång för barn som annars inte skulle få någon utbildning, samt olika AIDS- och biståndsprojekt via PMU Interlife. Även lokala projekt i närområdet stödjs.

I butiken finns också ett café, där mer än 200 personer träffas varje lördag för att fika.

Klicka här för att kommat till Skopans hemsida.

Lite bilder:


 


Kalender

SEPTEMBER

Tisdag den 16 september
14:00 Sångstund Edsbergs Äldsreboende, Gitarrgruppen
19:00 SJUNG I SOLLENTUNA
 
Onsdag den 17 september
09:30 DRÄLL IN Öppen förskola
18:00 BARNKÖRERNA För barn 3-12 år, åldersanpassat
19:00 BIBELKLUBBEN För barn som är 9 år och går i årskurs 3 Första träffen.
 
Torsdag den 18 september
12:00 MIDDAGSBÖN med Nattvard
13:15 Besöksgruppen på exp
17:00 Konfa Sollentuna För ungdomar årskurs 8.
 
Fredag den 19 september

18:30 Äntligen Freda! Aktiviteter med intressegrupper för barn i årskurs 4-6
19:30 Café Enter För alla ungdomar
 
Söndag den 21 september
11:00 GUDSTJÄNST Så Mycket Bättre - när det inte handlar om mig". Församlingsmöte efter kyrkkaffet. David Gunnarsson predikar. Sång av Linda Eriksson. Bibelutdelning. Söndagskola. Kyrkkaffe.
14:30 Iranska församlingens gudstjänst
14:30 Sångstund Gillbogården, Gitarrgruppen
 
Tisdag den 23 september
13:00 SENIORVERKSAMHETEN RPG Rotebrokyrkan. Opalkören, dir. William de Blanche
19:00 SJUNG I SOLLENTUNA
 
Onsdag den 24 september
09:30 DRÄLL IN Öppen förskola
18:00 BARNKÖRERNA För barn 3-12 år, åldersanpassat
 
Torsdag den 25 september
10:00 Språkcafé Ingång Församlingsvåningen mot Gula villan
12:00 MIDDAGSBÖN
13:30 Sångstund Tors Backe, Jan-Anders
17:00 Konfa Sollentuna För ungdomar årskurs 8.
 
Fredag den 26 september
18:30 Äntligen Freda! Aktiviteter med intressegrupper för barn i årskurs 4-6
19:30 Café Enter För alla ungdomar
 
Söndag den 28 september
11:00 GUDSTJÄNST "Så Mycket Bättre - när man är förlåten". Jan-Anders Pettersson predikar. Sång av Camilla Weinesjö/ Olov Andersson. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
13:30 Sångstund Norrgården, Gitarrgruppen
14:30 Iranska församlingens gudstjänst
 
Tisdag den 30 september
14:00 Sångstund Ribbings Backe, Jan-Anders Pettersson
19:00 SJUNG I SOLLENTUNA


 Läs hela långprogrammet här!