Second hand-butiken Skopan


Second hand-butiken Skopan startades under våren 2004 av pingstförsamlingen i Upplands Väsby med stöd av PMU. Butiken drivs idag i ett samarbete mellan Pingstförsamlingen i Upplands Väsby, Pingstförsamlingen i Sollentuna, Missionskyrkan i Upplands Väsby, samt Lions Club i Upplands Väsby. Försäljningsytan uppgår till totalt ca 900+ kvadratmeter, fördelat på två plan, och varje lördag finns det tusentals prylar att fynda!

Totalt arbetar ca 160 frivilliga och 10 anställda med att ta emot och iordningsställa varor. Skopan erhåller lönebidrag från staten för flertalet av de anställda. Överskottet går till olika hjälpinsatser runt om i världen, bl.a stöds projekt i Thailand, Filippinerna, Tanzania och Kenya och pengar har förmedlats till humanitära insatser exempelvis i Haiti och Burma. Det är allt från katastrofhjälpinsatser, hjälp till gatubarn, mat och ved till behövande, skolgång för barn som annars inte skulle få någon utbildning, samt olika AIDS- och biståndsprojekt via PMU Interlife. Även lokala projekt i närområdet stödjs.

I butiken finns också ett café, där mer än 200 personer träffas varje lördag för att fika.

Klicka här för att kommat till Skopans hemsida.

Lite bilder:


 


Kalender

APRIL 

Onsdag den 23 april
Ingen Dräll in idag.
18:00 BARNKÖRERNA Åldersanpassat 3-12 år
 
Torsdag den 24 april
12:00 MIDDAGSBÖN
13:30 Sångstund Tors Backe, Jan-Anders Pettersson
 
Fredag den 25 april
18:30 Äntligen Freda! Intressegrupper för barn årskurs 4-6
19:30 Café Enter
 
Söndag den 27 april
11:00 GUDSTJÄNST För stora och små. Gästas av Malin Wennerhult. Sång av Barnkörerna. Insamling till "Nya kyrkan". Kyrkkaffe.

 
Onsdag den 30 april
09:30 DRÄLL IN Öppen Förskola 
Barngrupperna på kvällen inställda pga Valborgsfirande.

MAJ

Torsdag den 1 maj
12:00 MIDDAGSBÖN
 
Fredag den 2 maj
18:30 Äntligen Freda! Intressegrupper för barn årskurs 4-6
19:30 Café Enter
 
Söndag den 4 maj
11:00 GUDSTJÄNST med Nattvard. David Gunnarsson predikar. Sång av Elias Nygren. Söndagsskola. Församlingsmöte efter kyrkkaffet.
18:00 Bönetimma
 
Måndag den 5 maj
14:00 GITARRGRUPPEN Övar
 
Tisdag den 6 maj
13:00 SENIORVERKSAMHETEN RPG Missionskyrkan. "Biodling - en bisyssla som ger mer är honung" Rune Pettersson.


 Läs hela långprogrammet här!