Second hand-butiken Skopan


Second hand-butiken Skopan startades under våren 2004 av pingstförsamlingen i Upplands Väsby med stöd av PMU. Butiken drivs idag i ett samarbete mellan Pingstförsamlingen i Upplands Väsby, Pingstförsamlingen i Sollentuna, Missionskyrkan i Upplands Väsby, samt Lions Club i Upplands Väsby. Försäljningsytan uppgår till totalt ca 900+ kvadratmeter, fördelat på två plan, och varje lördag finns det tusentals prylar att fynda!

Totalt arbetar ca 160 frivilliga och 10 anställda med att ta emot och iordningsställa varor. Skopan erhåller lönebidrag från staten för flertalet av de anställda. Överskottet går till olika hjälpinsatser runt om i världen, bl.a stöds projekt i Thailand, Filippinerna, Tanzania och Kenya och pengar har förmedlats till humanitära insatser exempelvis i Haiti och Burma. Det är allt från katastrofhjälpinsatser, hjälp till gatubarn, mat och ved till behövande, skolgång för barn som annars inte skulle få någon utbildning, samt olika AIDS- och biståndsprojekt via PMU Interlife. Även lokala projekt i närområdet stödjs.

I butiken finns också ett café, där mer än 200 personer träffas varje lördag för att fika.

Klicka här för att kommat till Skopans hemsida.

Lite bilder:


 


Kalender

 

AUGUSTI

  
Fredag den 29 augusti
19:30 Cafe Enter Terminstart! För alla ungdomar
 
Söndag den 31 augusti
11:00 GUDSTJÄNST Kick-Off. Marica Reid predikar. Sång av Samuel Ljungblahd./ Andreas Christianssson med team. Söndagsskolan startar! Garden party efter gudstjänsten med grillning, hoppborg och annat roligt.

14:30 Iranska församlingens gudstjänst

19:00 Sommmarkonsert med Samuel Ljungblahd inträde vuxna 100 kr barn 5-12 år 50 kr


SEPTEMBER

Tisdag den 2 september
07:00 Morgonbön med Nattvard
19:00 Bön
 
Onsdag den 3 september
07:00 Morgonbön
18:00 BARNKÖRERNA För barn 3-12 år, åldersanpassat
19:00 Bön
 
Torsdag den 4 september
07:00 Morgonbön
12:00 Middagsbön med Nattvard
19:00 Bön
 
Fredag den 5 september
18:30 Äntligen Freda! Aktiviteter med intressegrupper för barn i årskurs 4-6
19:30 Café Enter För alla ungdomar
 
Söndag den 7 september
11:00 Gemensam Gudstjänst med den iranska församlingen Nattvard och predikan. Jan-Anders Pettersson och Ninous Youhanna m.fl. predikar. Sång av Lovsångsteam. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

18:00 En kväll med kommunens politiker Stefan Berg leder samtalet om politik i Sollentuna
 
Måndag den 8 september
14:00 Sångövning Gitarrgruppen i Pingstkyrkan

 

 Läs hela långprogrammet här!